Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Έκφραση Έκθεση Α λυκείου, πριν τις εξετάσεις ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 • Θέματα:


Α. ΝΕΟΙ – ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

· Χαρακτηριστικά , αλλαγές και προβλήματα εφηβείας
· Έφηβοι και γονείς
· Χάσμα γενεών
· Ελεύθερος χρόνος
· Έφηβοι και συνομήλικοι-έφηβοι και φιλία
· Κοινωνικά πρότυπα
· Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας

Β.ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
· Προβλήματα τρίτης ηλικίας
· Επιθυμία για αιώνια νεότητα
· Νέοι και τρίτη ηλικία
· Κοινωνία και τρίτη ηλικία


Γ. ΓΛΩΣΣΑ

 •  Τρόποι εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
 •  Διάλεκτοι
 •  Κίνδυνοι από την κυριαρχία της Αγγλικής
 •  Ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη
 •  Η διάδοση της διδασκαλίας στο εξωτερικό
 •  Γλωσσομάθεια 
 •  Γλωσσικές δεξιότητες
 •  Χρήση υπολογιστών (νέες τεχνολογίες) και γλώσσα-greeklish
 • Η γλώσσα των νέων
 •  Λεξιλογικός πλούτος της Νέας Ελληνικής
 • Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση
 •  Η γλώσσα της λογοτεχνίας
 • «Κούφιες» λέξεις (βερμπαλισμός)
 •  Επίδραση της τεχνολογίας στην γλωσσική ποικιλότητα
 •  Πολιτισμός και γλώσσα
 • Γλώσσα και κοινωνικοποίηση

Δ. Διάλογος
· Διάλογος στη σχολική τάξη
· Διάλογος και ομαδικές δραστηριότητες στην σχολική τάξη
Ε. Αναλφαβητισμός
Γ. Γέλιο – Χιούμορ – Σάτιρα
Δ. Ενδυμασία- Μόδα
---------------------------------------------------------

Ζητήματα θεωρίας  [οι σελίδες παραπέμπουν στο σχολικό βιβλίο]
· Συλλογιστική πορεία (επαγωγική- παραγωγική σελ. 72]
· Παράγραφος [τρόποι ανάπτυξης, δομικά στοιχεία - συνοχή- πλαγιότιτλοι]
· Λειτουργίες της γλώσσας [δήλωση –συνυποδήλωση σελ.45-46 και 153]
· Ενεργητική και παθητική σύνταξη· αιτιολόγηση της επιλογής ή της λειτουργίας
  «Ενεργητική σύνταξη-διάθεση: π.χ.: «Ο Χρήστος χτύπησε τη γάτα»
Με την ενεργητική σύνταξη:
Δίνεται έμφαση (εξαίρεται) στο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα, που προβαίνει σε μια ενέργεια («Ο Χρήστος»). Έτσι, το γραμματικό υποκείμενο (το υποκείμενο της πρότασης, δηλαδή «Ο Χρήστος») συμπίπτει με το λογικό υποκείμενο-δράστη (το υποκείμενο που με βάση το νόημα ενεργεί, δηλαδή «Ο Χρήστος»).
Το ύφος γίνεται πιο άμεσο, προσωπικό, ζωντανό, ενώ ο λόγος, επειδή ακολουθεί τη λογική σειρά των μετεχόντων στην ενέργεια-δράση, είναι πιο καθαρός και κατανοητός, διευκολύνοντας τις διαδικασίες πρόσληψης και κατανόησης των νοημάτων.

Παθητική σύνταξη-διάθεση: π.χ.: «Η γάτα χτυπήθηκε από τον Χρήστο»
Με την παθητική σύνταξη:
 Η δράση παρουσιάζεται από την προοπτική-οπτική γωνία του δέκτη, από την προοπτική δηλαδή αυτού που δέχεται ή βιώνει την ενέργεια του λογικού υποκειμένου («Η γάτα»). Άρα, η έμφαση δίνεται στο αποτέλεσμα/στο δέκτη της ενέργειας του ρήματος που δηλώνεται με την ενεργητική σύνταξη-διάθεση. Ο δέκτης (που αποτελεί το λογικό αντικείμενο της ενεργητικής σύνταξης, δηλαδή «τη γάτα») δηλώνεται ως υποκείμενο της παθητικής σύνταξης («Η γάτα») και ο δράστης (που αποτελεί το λογικό υποκείμενο της ενεργητικής σύνταξης, δηλαδή «Ο Χρήστος») δηλώνεται με τη μορφή ποιητικού αιτίου («από τον Χρήστο») και συχνά έχει περιφερειακό ρόλο

Το ύφος γίνεται πιο απρόσωπο και τυπικό, ενώ ο λόγος αποκτά μεγαλύτερη πλοκή και γίνεται πιο σύνθετος». [ΠΗΓΗ]

· Συνοχή, αλληλουχία, διαρθρωτικές λέξεις σελ. 272-274
· Αφήγηση
· Στίξη [θαυμαστικό- εισαγωγικά- ερωτηματικό στο κείμενο «Όταν οι πολίτες γελούν με την πόλιν τους» : Γιατί ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ευθείες ερωτήσεις;]
· Χαρακτηριστικά προφορικού λόγου
· Ύφος [επίσημο- ανεπίσημο]
· Επιστημονικό λεξιλόγιο-ειδικό λεξιλόγιο
· Ρηματικά πρόσωπα

καλή δύναμη! καλή επιτυχία! 
Μ.Δ.


*Δείτε ακόμη: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου