Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Αυτοβιογραφία-Αφήγημα | Ερανιστής

Αυτοβιογραφία-Αφήγημα | Ερανιστής
Με τον όρο «αυτοβιογραφία» χαρακτηρίζου­με συνήθως ένα συνεχές αφηγηματικό κείμε­νο, στο οποίο ένας άνθρωπος γράφει ο ίδιος την ιστορία της ζωής του (ή ενός μέρους της). Η αυτοβιογραφία πρέπει να διακρίνε­ται απ’ τα «απομνημονεύματα», όπου πάνω απ’ όλα δίνεται έμφαση στη συμμετοχή του συγγραφικού υποκειμένου σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής του· (π.χ. τα απομνημονεύματα τιον πολεμιστών του 1821, εκτός του ότι δεν είναι πάντα γραμμέ­να από τους ίδιους, δεν αναφέρονται τόσο στη ζωή των ηρώων αυτών) όσο στη συμμετο­χή τους στον Αγώνα για την ανεξαρτησία). Επίσης με την αυτοβιογραφία συγγενεύει και το «ημερολόγιο», με τη διαφορά ότι το τε­λευταίο είναι ένα κείμενο χωρίς ιδιαίτερη συνοχή, που συνήθως γράφεται με μικρή ή μηδαμινή χρονική απόσταση από τα συμβά­ντα που καταγράφει. Η αυτοβιογραφία, αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις γράφεται σε χρόνο αρκετά μεταγενέστερο από τα όσα εξιστορεί και σ’ αυτό οφείλει τουλάχιστον ένα μέρος της λογοτεχνικότητάς της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου