Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ / ΕΣΩΦΥΛΛΟ
Τίτλος – Σχολική χρονιά – Σχολείο – Τάξη – Τμήμα Ενδιαφέροντος – Επιβλέποντες καθηγητές/τριες - Ονόματα μαθητών/τριών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σύντομη και περιεκτική παρουσίαση της έρευνας (γράφεται σε χρόνο αόριστο).

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ /ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ενδεικτικές ερωτήσεις, των οποίων η απάντηση θα πρέπει να δίνεται στην εισαγωγή:
  1. Ποιο είναι το ζήτημα; Γιατί έχει ενδιαφέρον; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;
  2. Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
  3. Ποιο αναμένουμε να είναι εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της έρευνας (Υπόθεση εργασίας)
  4. Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
  5. Ποια είναι η διάρθρωση της έρευνας;
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Εντάσσονται οι υπάρχουσες πληροφορίες γύρω από το θέμα, μέσα από τις διαθέσιμες πηγές, όπως βιβλία, περιοδικά, προηγούμενες μελέτες, διαδίκτυο (π.χ. ορισμοί εννοιών, συνοπτική ιστορική εξέλιξη θέματος, σημερινή έκταση του προβλήματος κλπ).
Συνοπτικά κατατίθεται η προβληματική της ομάδας, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία κίνησαν την ομάδα στην ανάληψη της εργασίας και στα οποία φιλοδοξεί να απαντήσει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Περιγράφεται συνοπτικά το τι κάναμε, ποια ήταν η χρονολογική σειρά των διαδικασιών, ποιο ήταν το δείγμα,  ποια μεθοδολογία και ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήσαμε. Ενσωματώνονται φωτογραφίες κλπ. αν χρειάζονται. Δείγμα ερωτηματολογίου, δελτία παρατήρησης κλπ, παρουσιάζονται στο παράρτημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Παρουσιάζονται τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Απαντώνται όλα τα ερευνητικά ερωτήματα, με τη σειρά που διατυπώθηκαν στην αρχή της έρευνας, χωρίς να διατυπώνονται προσωπικές κρίσεις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σχολιασμός των ευρημάτων της έρευνας και αξιολόγησή τους σε σχέση με τις υποθέσεις που είχαν διατυπωθεί στην αρχή της έρευνας. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Εκτίμηση για τα ευρήματα της έρευνας. Είναι ικανοποιητικά;  Ποιες είναι οι πιθανές εξηγήσεις για τα αποτελέσματα που προέκυψαν; Ποιοι ήταν οι περιορισμοί της έρευνας, που έπαιξαν πιθανόν ρόλο στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι κλπ). Προκύπτουν νέα ερωτήματα; Ποιες προτάσεις αναδύονται;

Κριτική και αυτοκριτική αποτίμηση
Πώς αξιολογούμε τον τρόπο που δούλεψε η ομάδα μας. Ποια είναι τα στοιχεία που μας ικανοποίησαν και ποια όχι; Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι βιβλιογραφικές πηγές ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                          
Στο Παράρτημα εισάγονται όλοι εκείνοι οι πίνακες, οι εικόνες, οι χάρτες, τα ερωτηματολόγια κλπ., που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν στο κύριο σώμα του κειμένου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου